Veelgestelde Vragen

Heeft u vragen over AeraMax Professional? Kijk hier voor veel gestelde vragen, of neem vandaag nog contact met ons op.
Onze binnelucht wordt enkele keren per jaar gecontroleerd, en de kwaliteit is goed. Waarom heb ik dan een AeraMax Professional nodig?

Zelfs de schoonste gebouwen hebben bronnen van constante vervuiling. Overal waar mensen samenkomen kan zwevende vervuiling ontstaan en door iedereen ingeademd. Voorbeelden van zulke ruimtes zijn, toiletten, klaslokalen, wachtruimten, kantines en drukke kantoortuinen.

Veel van deze ruimtes kunnen tevens geuroverlast veroorzaken zoals toiletten en kantines.

 

Hoeveel energie (stroom) gebruiken deze systemen?

Als we uitgaan van 10 uur per dag, 365 dagen per jaar (waarschijnlijk is dit minder), dan schatten wij de jaarlijkse kosten per unit als volgt:

 • AMIII geschat jaarlijks gebruik 121 kWh. 1 kWh kost ongeveer € 0,23, de kosten op jaarbasis € 27,83.
 • AMIV geschat jaarlijks gebruik 139 kWh. 1 kWh kost ongeveer € 0,23, de kosten op jaarbasis € 31,97.
 • De energie kosten zijn afhankelijk van het gebruik van de unit en de werkelijke kosten per kWh.

Daarnaast zijn de units “intelligent”, dwz dat de sensoren de settings bepalen adhv bezetting en conditie van de ruimte. Dit optimaliseert de reinigings prestaties en energy efficiency.

Hoeveel geluid maken ze?

Zowel de AMIII als de AMIV hebben 5 ventilatorstanden. Het geluidsniveau (dB) varieert per ventilatorstand. Voor de AMIII is dat 38, 41, 48, 52, 67 (dB). En voor de AMIV 42, 44, 52, 53, 68 (dB).

Als referentie, vele handendrogers hebben een geluidsniveau van meer dan 100 (dB) en een gemiddelde van ongeveer 80 (dB). De AeraMax Professional kan het best in de “quite mode” worden gezet waarbij het geluidsniveau nauwelijks waarneembaar is.

Hoe vaak moeten de filters worden vervangen?

De filterindicatie lampjes gaan aan wanneer het HEPA en of Koolfilter moeten worden vervangen. Vervanging is afhankeijk van het gebruik (uren) en de luchtkwaliteit. Echter onder normale omstandigheden is de levensduur van de filters:

 • 5 cm HEPA filter: 2 jaar
 • Koolfilter met voorfilter: 6 maanden
 • 5 cm Koolfilter: 12-18 maanden
 • Hybride filter: 12 maanden

Het HEPA filter dat met de unit wordt meegeleverd heeft een levensduur van 12 maanden.

Kan ik ook andere merken filters in de AeraMax Professional gebruiken?

Nee, de EnviroSmart sensor technologie herkent het type filter dat in de AeraMax Professional is geplaatst voor optimaal gebruik. Alleen orginele filters worden door EnviroSmart herkent. De machines werken niet als de informatie in de gecertificeerde AeraMax Professional filters niet wordt gedetecteerd.

Hoe helpt de PlasmaTRUE ionisator de lucht te reinigen?

De PlasmaTRUE ionisator produceert clusters positieve en negatieve ionen. Deze electrisch geladen ionen worden door de lucht verspreid en hechten aan zwevende deeltjes die vervolgens neerslaan op in de ruimte aanwezige oppervlakten. Het electrisch laden van deeltjes bevordert de filtratie van vervuiling.

Zo beschadigen ze micro-organismen als bacteriën, virussen en schimmels en breken ze VOCs af.

Bron: “Indoor Air Purification Technologies that Allow Reduced Outdoor Air Intake Rates While Maintaining Acceptable Levels of Indoor Air Quality” Cecilia Arzbaecher and Patricia Hurtado, Global Energy Partners, LLC Ammi Amarnath, Electric Power Research Institute

Produceert de PlasmaTRUE ionisator ozon?

Luchtreinigers, maar ook andere producten zoals computers, kopieermachines en printers produceren ozon als bijproduct. De Mac waarde voor geheel Nederland is 0,06 ppm.*

De AeraMax Professional producten zijn door UL (867) getest en de maximale concentratie ozon gemeten bedraagt 4 ppb. Dat is slechts 6,5% van de toegestane waarde.

Het RIVM meet ozonconcentraties in de buitenlucht. De concentraties worden uitgedrukt in ug/m3 (microgram/kubieke meter lucht). 2 ug/m3 is gelijk aan 1 ppb (part per billion). Het RIVM heeft de onderstaande richtlijn:

0 – 30 ppb:                 Geen tot gering

60 – 90 ppb:               Gering

90 – 120 ppb:              Matig

Meer dan 120 ppb:     Ernstig

Cities like Houston, TX and Los Angeles, CA can have indexes of 80 to 100 ppb at different times of the year.

De PlasmaTRUE functie kan worden uitgeschakeld.

* Op de website van het RIVM kan de grenswaarde (MAC waarde) van oa. Ozon worden gevonden.

Hoe vaak moet ik het systeem aanzetten, en op welke stand?

De AeraMax PRO units zijn uitgerust met intelligente sensoren die de vetilatorstanden aanpassen om het resultaat en de energie efficiency te optimaliseren. U kunt 2 programma’s kiezen, daarna werkt alles vanzelf.

Normale Modus:

 • Snelle reiniging wordt ingeschakeld als de ruimte bezet is en indien er sterke vervuiling (geur) wordt waargenomen. De machine schakelt zichzelf terug in de zuinige energie stand als de sensoren geen geluid, beweging of vervuiling meer waarnemen.
 • Voor gebruik in toiletten, kantines, pauze ruimtes en kleedkamers waar de snelle reinigingsmodus wordt gewenst als de ruimte bezet is.

Stille Modus:

 • De machine draait op- of onder het omgevings geluidsniveau wanneer de ruimte bezet is. Als er geen activiteit meer plaatsvindt (geluid en/of beweging) wordt de snelle reinigingsstand ingeschakeld en weer terug in de zuinige energie stand totdat de sensoren weer geluid, beweging of geur waarnemen.
 • De stille modus wordt geadviseerd in klaslokalen, kantoren en vergaderruimten waar snelle reiniging aleen gewenst wordt als de ruimtes niet bezet zijn.

U kunt de programma’s ook overrulen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Waarom zijn de AeraMax Proffesional beter geschikt voor gezamenlijke ruimtes dan andere luchtreinigers?

AeraMax Professional heeft de unieke gepatenteerde EnviroSmart Sensor Technologie. De units passen zich, afhankelijk van de conditie van de ruimte, automatisch aan om prestatie en energie gebruik te optimaliseren. Niemand hoeft de units dus in de gaten te houden.

Daarnaast hebben de units een vandalismebestendig design. Filters en bedieningspaneel zijn niet toegankelijk zonder de unit te openen (sleutel). De filters, behuizing en componenten zijn robuust, hetgeen de units geschikt maakt om de beproeving van publiek en gezamenlijke ruimtes te doorstaan.

Kan ik de AeraMax Professional ook inzetten tegen het Radon gas?

Koolstof filters kunnen vele gassen en dampen (VOC’s) adsorberen echter Air Quality Control Systems zijn niet gemaakt voor gebruik tegen het Radon gas. Raadpleeg een specialist voor meer informatie.

Ik heb last van schimmels. Helpt de AeraMax Professional hiervan af te komen?

Niet tegen de oorzaak hiervan. Contacteer een specialist. Het HEPA filter in de AeraMax Professional reinigt echter naast zwevende vervuiling, bacteriën en virussen ook schimmel sporen. Dit zijn deeltjes die schimmel veroorzaken.

Zijn er onafhankelijke onderzoeksrapporten die het effect van deze oplossing aantonen?

Nee. Echter Fellowes streeft op verschillende manieren na om via demonstratie het effect van AeraMax PRO te bewerkstelligen. Onafhankeijk onderzoek wordt op dit moment overwogen.

Wat is het verschil tussen adsorptie en absorptie?

Absorptie is een proces waarbij een gas deeltje, vloeibare deeltjes of vaste deeltjes worden opgenomen in vloeibaar of vast materiaal. Adsorptie is een proces waarbij atomen, ionen of moleculen uit een substantie (gas, vloeistof of een oplosbaar vaste stof) hecht aan de oppervlakte van de adsorbent. Als we spreken van absorberen dan wordt bedoeld dat iets wordt opgenomen in een stof. En als het gaat om adsorberen dan wordt een laagje gevormd op de oppervlakte van het materiaal.

Actieve koolstof adsorbeert gassen, geuren en VOC’s

Lees meer over het: Verschil Tussen Absorberen en Adsorberen.

Wat zijn de aanbevelingen voor installatie?

Bij installatie van de AeraMax Professional is een goede luchtcirculatie van belang:

Voor ruimten met een hoogte vanaf 2,8 meter:

 • Hoge installatie: verzeker u ervan dat de bovenkant van de unit tenminste 20 cm onder het plafond blijft.
  In deze positie wordt een goede luchtcirculatie gegarandeerd en kunnen de filters gemakkelijk worden gewisseld.
 • Lage installatie: zorg ervoor dat de unit tot maximaal 70 cm van de vloer wordt gemonteerd.

Voor ruimtes lager dan 2,8 meter:

 • Hoge installatie: de unit moet tenminste op 2,45 meter hangen voor een goede luchtcirculatie.
 • Lage installatie: zorg ervoor dat de unit tot maximaal 70 cm van de vloer wordt gemonteerd.

Kan AeraMax Professional aan het plafond worden gemonteerd?

De units zijn ontworpen voor wandmontage, in een positie waarbij ze vervuiling wegtrekken bij mensen en schone lucht terugbrengen in de ademhalingszone.

Welk onderhoud is nodig voor AeraMax Professional?

De filter indicatielampjes in het controle paneel geven aan wanneer de filters moeten worden vervangen.

 • De behuizing kan worden gereinigd met een schone zachte doek
 • Voor vlekken, gebruik een warme natte doek
 • Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, verfverdunner of schuurpoeder, deze kunnen de behuizing beschadigen
 • Maak het aanzuig- en uitblaasrooster schoon met een droge zachte doek

Voor meer informatie over onderhoud, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Kunnen de vervuilde filters worden weggegooid?

Bij vervanging van de filters, gebruik de plastic zak van het nieuwe filter en sluit deze goed af voordat ze bij het afval worden gedeponeerd.

Wat als we al een centraal luchtbehandeling systeem hebben dat met zwevende vervuiling afrekend?

Naast zwevende vervuiling controlleert de AeraMax Professional ook de geuren door gebruik van actief koolfilters. Dit maakt ze uitermate geschikt voor toiletten, kantines, pauze ruimtes en ruimten waar schoonmaakmiddelen worden bewaard. Daarnaast recirculeren de units lucht en verdunnen zo de concentratie vervuiling en tevens een gelijkmatiger verdeling van de temperatuur.

Wat is de optimale plaats voor en AeraMax Professional?

De units worden geïnstalleerd zo dicht mogelijk in de buurt van de vervuilingsbron, waar deze vervuilde lucht direct in het filtersysteem kan worden gezogen. Als de unit hoog wordt gemonteerd (altijd 20 cm ruimte naar het plafond overhouden), zorgt de krachtige uitblaasstroom voor optimale circulatie van schone lucht. Kijk voor meer informatie over de werking naar de computational fluid dynamics simulatie.

Verstoort een airconditioning unit in de ruimte de efficiency van de AeraMax Professional?

Elke unit met en sterke luchtcirculatie, zoals een airconditioner of handendroger, fan of luchtbehandelingsinstallatie kunnen de luchtstroom van de schone lucht als ook de aanzuiging van vervuilde lucht door de unit verstoren. Echter ook wanden, meubilair en andere obstakels kunnen van invloed zijn. Hiermee rekening houdend kan de ideale plaats van de AeraMax Professional worden bepaald.

Welk model wordt geadviseerd voor een ruimte van 37 m²?

Zowel de AMIII als de AMIV kunnen effectief worden ingezet in een dergelijke ruimte. In sterk vervuilde ruimtes zoals een toilet, kantine etc. kan beter een AMIV worden geplaatst, die zorgt voor een hogere luchtopbrengst. In ruimten met een lager vervuilingsniveau zoals een vergaderruimte, kantoor etc. volstaat een AMIII.

Om de juiste inschatting te maken, deel de inhoud van de ruimte (in m³) op de airflow (m³/h) van de unit(s). Ideaal is dan 5 luchtwisselingen per uur.

De AMIII heeft een luchtopbrenst van 374 m³/h, en de AMIV 748 m³/h

Tenslotte kunnen ook meerdere units in dezelfde ruimte worden geplaatst waardoor het bereik groter wordt.

Kijk voor meer details bij de specificaties.

Zijn er andere soortgelijke producten op de markt?

Wij kennen geen andere meervoudig sensor gestuurde luchtreinigers specifiek ontworpen voor gezamenlijk en publieke ruimtes, die gebruik maken van HEPA, actief Kool en Ionisatie filtratie.

Welke patenten hebben de AeraMax Professional?

De EnviroSmart Sensor Technologie:

 • Zorgt voor het controleren van de ventilatorstanden en reguleert de luchtstroom afhankeijk van de conditie van de ruimte.
 • Herkent de verschillende AeraMax Professional filters die in de units zijn geplaatst en past de motor/ventilator snelheden aan voor een consistente luchtcirculatie.
 • En zorgt er tenslotte voor dat de unit in stand-by wordt geschakeld om energie en filter levensduur te besparen.

Waar worden de units gefabriceerd?

De units worden gefabriceerd door Fellowes Office Products (Suzhou) Co., Ltd in China. Filters en filtermedia worden door derden aan ons toegeleverd.

Wat zijn de verschillen met filters gebruikt in luchtbehandelingssystemen?

AeraMax Professional is ontwikkeld als aanvulling op luchtbehandelingssystemen als luchtfiltratie oplossing bij bronnen van vervuiling. De meeste luchtbehandelingsinstallaties gebruiken geen HEPA filters die vervuiling (zoals bacteriën, virussen en allergenen) vanaf 0,3 micron elimineren. Centrale systemen gebruiken meestal geen koolfilters voor reductie van VOC’s en geuren en ook geen ionisatoren die zwevende deeltjes aanpakken.