Het Gevaar Ligt op de Loer...

Met het blote oog niet, of nauwelijks, waarneembaar, maar wel de voornaamste oorzaak van lichamelijke klachten en verzuim.

Maak Kennis met het Luchtmonster

Zoekt u naar richtlijnen om de kwaliteit van uw binnenlucht te controleren? Onderstaande checklist kan u helpen problemen en verbeterpunten op te sporen.

Mens Gerelateerd

Zaken die problemen kunnen veroorzaken bij de gebruikers van een gebouw kunnen komen door/resulteren in::

 • SBS (Sick Building Syndrome) gerelateerde klachten (dit raakt 20% van de gebruikers)
 • BRI (Building Related Issues) gebouw gerelateerde klachten
 • MCS (Multiple Chemical Sensitivity) gevoeligheid voor in gebouwen aanwezige/gebruikte chemicaliën)
 • MPI (Mass Psychogenic Illness) groep gerelateerde (psychische) klachten die geen specifiek aanwijsbare oorzaak hebben
 • VOCs ( Volatile Organic Compounds) vluchtige organische stoffen zoals schoonmaakmiddelen en parfums

Slechte luchtkwaliteit geuroverlast, benauwdheid en een gevoel van onveiligheid zorgen ervoor dat mensen niet naar behoren kunnen functioneren. Dat raakt ook u!

Herkennen van Klachten

Mogelijke gevolgen van een slecht binnenklimaat :

 • Last van de luchtwegen
 • Irritaties van huid en ogen
 • Verlies concentratie en zelfvertrouwen
 • Allergische reacties
 • Hoofdpijn en duizeliggheid
 • Veel sneller vermoeid

De oorzaak is niet altijd duidelijk, maar de invloed op uw mensen kan significant zijn.

AeraMax Professional is de enige luchtreiniger op de markt, ontwikkeld met het design en efficiency om uw specifieke problemen aan te pakken. Deze professionele machine is voor 99,9% effectief tegen geuren, micro-organismen, VOC's, fijnstof en andere probleem veroorzakende vervuilers. En dat nagenoeg onderhoudsvrij en passend in ieder interrieur zodat u en uw medewerkers weer opgelucht kunnen ademhalen.

Voordelen van Schone Lucht

 • Manage gezondheid proactief
 • Productiviteit verhogend
 • Bescherm een schone werkomgeving
 • Laat zien dat u zorg en aandacht heeft
air purifier in public bathroom

AeraMax Professional is de enige luchtreiniger op de markt, ontwikkeld met het design en efficiency om uw specifieke problemen aan te pakken. Deze professionele machine is voor 99,9% effectief tegen geuren, micro-organismen, VOC's, fijnstof en andere probleem veroorzakende vervuilers. En dat nagenoeg onderhoudsvrij en passend in ieder interrieur zodat u en uw medewerkers weer opgelucht kunnen ademhalen.

Voordelen van Schone Lucht

 • Manage gezondheid proactief
 • Productiviteit verhogend
 • Bescherm een schone werkomgeving
 • Laat zien dat u zorg en aandacht heeft

Effecten van de Luchtkwaliteit

Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers steeds minder persoonlijke werkruimte hebben en dat binnenlucht tot vijf keer(!) meer vervuiling bevat dan buitenlucht. Als u bedenkt dat we 90% van onze tijd binnen verblijven, begrijpt u de gevaren. Maakt u zich zorgen en wilt u weten wat de AeraMax PRO voor u kan betekenen? Ik kom graag vrijblijvend bij u op monsterjacht om de risico’s voor u en uw mensen te inventariseren en uw vragen te beantwoorden.

Lucht op de werkplek wijkt vaak af van buitenlucht. Op de werkplek kunnen de concentraties van stoffen, gassen en dampen door werkprocessen veel hoger liggen, zonder dat dit te zien of te ruiken is. Dat is zonder meer zorgwekkend.

We hebben een aantal relevante weetjes over de luchtkwaliteit bij u op de werkvloer op een rijtje gezet. Download onze gratis lightread.

WAT JE NIET ZIET, IS ER NIET!

Download onze gratis lightread.