Privacybeleid

Overzicht

Uw persoonlijke gegevens (waaronder uw e-mail adres) worden niet aan derden doorgegeven of verkocht. U bepaalt zelf of u gegevens aan ons doorgeeft en om welke informatie het precies gaat. De persoonlijke gegevens die u doorgeeft, worden alleen gebruikt om uw online ervaring te optimaliseren. We sturen u alleen e-mails als u daar zelf voor heeft gekozen. U kunt zich inschrijven voor verschillende soorten e-mails. Als u zich heeft laten inschrijven maar later weer van gedachten verandert, dan kunt u zich eenvoudig weer uitschrijven.

Uitgebreid Privacybeleid

Fellowes Ltd(“Fellowes,” “wij,” or “ons”) vindt het heel belangrijk om uw privacy te beschermen. We nemen het beveiligen van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Deze leidraad is bedoeld om u duidelijk te maken hoe Fellowes omgaat met de gegevens die u op onze website invult, hoe ze worden verzameld, gebruikt en beveiligd.

Door deze website te gebruiken of bekijken geeft u aan dat u op de hoogte bent van het hieronder beschreven privacybeleid en dat u het ermee eens bent. Als u het niet eens bent met dit beleid, maak dan geen gebruik van deze website. Fellowes heeft te allen tijde het recht om dit beleid te herzien door het herzien van deze tekst, en als u de website na zo’n wijziging weer gebruikt, geeft u daarmee aan dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert. Controleer regelmatig of het beleid is gewijzigd.

Als u de website van Fellowes bekijkt, dan kunt u dit gewoonlijk anoniem doen zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u uw producten online registreert, dan kunt u zich laten inschrijven voor onze e-mails, waarin productupdates, speciale aanbiedingen, kortingen, belangrijke kwesties en nieuwe producten worden aangekondigd. Als u geen e-mails van ons wilt ontvangen, dan kunt u deze optie eenvoudig selecteren en wordt u niet aan onze e-maillijst toegevoegd.

We bieden u nog andere gelegenheden waarbij u uw persoonlijke gegevens aan ons kunt doorgeven als u daarvoor kiest. Voorbeelden hiervan zijn het meedoen aan wedstrijden en prijsvragen, het verstrekken van informatie voor een marktonderzoek en het aanvragen of downloaden van informatie of software. Gebruik van de op deze manier verzamelde informatie is beperkt tot die doelen, tenzij we u expliciet vragen om toestemming om de informatie op een andere manier te gebruiken. Als u meedoet aan een wedstrijd, dan hebben we uw naam nodig om u op de hoogte te brengen indien u iets heeft gewonnen. Als u ervoor kiest om informatie te downloaden, dan kunnen we u de optie aanbieden om verdere e-mails met informatie over een gerelateerd onderwerp te ontvangen.

Persoonlijke gegevens die worden doorgegeven door gebruikers van 13 jaar of ouder worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden van Fellowes uitsluitend. De persoonlijke informatie die u op deze site invult, wordt door Fellowes niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedistribueerd aan derden. Hoewel we al het redelijke zullen doen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, is Fellowes niet aansprakelijk voor het uitlekken van de verkregen informatie vanwege verzendfouten of ongeautoriseerd handelen van derden. Fellowes behoudt zich ook het recht voor om deze beleidsregels, of enig ander(e) beleid of praktijk, te allen tijde te wijzigen of bij te werken met een redelijke kennisgeving aan gebruikers van zijn website. Alle wijzigingen of updates worden onmiddellijk van kracht zodra ze op de website van Fellowes zijn geplaatst.

Uitschrijven

Indien u geen e-mails met reclame van Fellowes meer wilt ontvangen, dan kunt u zich daarvoor uitschrijven door te gaan naar www.fellowes.com/unsubscribe en uw e-mail adres in te vullen. Daarnaast zal alle correspondentie van Fellowes voor reclamedoeleinden een link bevatten die u verwijst naar de pagina waar u zich kunt uitschrijven. Houd er rekening mee dat het twee weken kan duren voordat uw uitschrijving is verwerkt, of korter indien de wettelijk verplichte periode korter is.

Speciale Gevallen

Fellowes behoudt zich het recht voor om in speciale gevallen gebruikersinformatie bekend te maken, wanneer we reden hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie nodig is om iemand te identificeren, contacteren of vervolgen. Dat kan het geval zijn wanneer iemand (bewust dan wel onbewust) onze rechten schendt of eigendommen schaadt, of die van andere gebruikers van de website van Fellowes, of van wie dan ook die door zulke activiteiten kan worden benadeeld. We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven zonder u daarvan op de hoogte te stellen in reactie op een dagvaarding of wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist, of in reactie op een noodsituatie.

Beleid ten Aanzien van Kinderen

Fellowes zal niet willens en wetens persoonlijke informatie van gebruikers onder de dertien jaar verzamelen of gebruiken. Zodra ons duidelijk wordt dat we zulke informatie toch hebben verkregen, zullen we deze onmiddellijk wissen.

Sites van Derden

Onze website bevat links naar websites van derden. De sites waarnaar gelinkt wordt, worden niet beheerd door Fellowes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de omgang met privacy van dergelijke sites of een link op een dergelijke site.

Cookies en IP Tracking

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer door de websites die u bezoekt. Deze site gebruikt "cookies" om bezoekersactiviteiten op de site bij te houden. Zo kunnen we leren hoe we bij uw volgende bezoek aan de website rekening kunnen houden met uw wensen en de gegevens gebruiken voor andere administratieve doelen met betrekking tot de site. Als u om welke reden dan ook de voordelen van cookies niet wilt, dan kunt u uw browser zo instellen dat deze ze niet accepteert. Dit kan dan echter wel betekenen dat sommige onderdelen van de website van Fellowes uitgeschakeld of onbruikbaar worden.

De website van Fellowes kan ook uw IP-adres of domeinnaam detecteren en gebruiken voor het bijhouden van intern verkeer en capaciteit of voor andere administratieve taken met betrekking onze website. Er wordt geen persoonlijke informatie vergaard, slechts de gebruikspatronen van onze verschillende gebruikers worden bijgehouden. Aan de hand van deze informatie kunnen we u een betere service bieden en onze inhoud aanpassen aan de geaggregeerde of statistische analyses van gebruikspatronen op onze site.

Het kan zijn dat we statistische of geaggregeerde informatie over onze gebruikers – maar geen persoonsgegevens – doorgeven aan adverteerders, zakelijke partners, sponsors en andere derde partijen. Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website van Fellowes en de advertenties aan te passen om onze gebruikers van dienst te zijn.

Deze beleidsregels zijn alleen van toepassing op de versie van de websites van Fellowes voor Europa. Websites voor landen buiten het Europa kunnen beleidsregels hebben die specifiek van toepassing zijn op de landen waarin ze gelden.